Hoeveel zit er nog in mijn accu?

De eenvoudigste manier om te weten hoeveel er nog in een accu zit is een accumeter. Deze sluit u aan op de + en - pool van de accu. Met behulp van een aantal LED's (rood-oranje-groen) krijgt u dan een grove indicatie.

accumeter

Figuur 1: 'stoplicht' accumeter

Een nauwkeuriger gereedschap om dit te bepalen is een multimeter (voltmeter). Deze sluit u aan op de + en - pool en geeft een zeer nauwkeurige indicatie van de 'volheid' van de accu. Hoe u omgaat met een dergelijke meter leest u in ons artikel Hoe gebruik ik een multimeter (voltmeter)?

 

Hoe interpreteert u nu de uitslag van de voltmeter?

 Laadtoestand accu % ontladen s.m. elektrolyt Rustspanning in volt
 100%  0  1,28  12,72
 80%  20  1,245  12,51
 60%  40  1,21  12,30
 40%  60  1,175  12,09
 20%  80  1,14  11,88
 0%  100  1,10  11,64

 Tabel: bepaling volheid accu met poolspanning

Het leuke van loodaccu's is dat ze allemaal verschillend zijn, maar ook een grote overeenkomst hebben. De poolspanning is namelijk een maat voor de 'volheid' van de accu. Zo heeft een volle 12 volt accu een klemspanning van ongeveer 12,8 volt. Een min of meer lege accu 11,6 volt.

LET OP dat u het beste metingen aan uw accu doet als hierop geen actieve verbruikers zijn aangesloten en geen actieve laadapparatuur. U moet dus echt de accu in rust meten. Om dit ideaal te bereiken: alles afkoppelen, 5 minuten wachten zodat de accu in rust is. De spanning heeft namelijk tijd nodig zich te stabiliseren. Doet u dit niet dan leest u verkeerde informatie af. Schakel grote verbruikers en laders in ieder geval even tijdelijk uit.

In de tabel hierboven ziet u nog 'soortelijke massa elektrolyt' staan. Dit is een alternatief voor de voltmeter. Het accuzuur in de accu heeft bij een volle accu een andere soortelijke massa dan een lege accu. Hiervoor zijn speciale metertjes in de handel die u in de accu steekt. Deze manier werkt natuurlijk niet met gesloten accu's, is onveiliger en bewerkelijker voor alledaags gebruik.

 

Maar, wat is nu de capaciteit van mijn accu (Ah)?

Met bovenstaande methode verkrijgt u de relatieve volheid van de accu. U kunt op geen enkele manier nagaan wat de capaciteit is door alleen de poolspanning te bepalen. Hiervoor heeft u een heel andere methode nodig die als volgt gaat:

U meet gedurende een volledige ontlaad/laadcyclus hoeveel stroom er uit de accu gaat en hoeveel er weer in gaat. Stel om van 50% op 100% niveau te komen heeft een accu 4 uur nodig, bij een gemiddelde laadstroom van 20 ampère. Dan heeft de accu een capaciteit van

4 x 20 x 2 Ampère-uur (Ah)

Eerste factor 4 is de laadtijd
Tweede factor 20 is de stroom
Derde factor 2 is omdat we bij aanvang al op 50% zitten.

Om dit te doen wordt er in de accukabel een zogenaamde shunt-weerstand (zeer kleine, nauwkeurig vastgelegde waarde) weerstand opgenomen. Een speciale meter meet de spanning over deze weerstand en zet deze in de tijd uit. Omdat spanning gedeeld door weerstand stroom is (wet van ohm), weten we hoeveel stroom er op elk moment loopt. Wordt de spanning negatief dan wordt de accu opgeladen. Is de spanning positief dan nemen verbruikers meer af (stroom loopt de andere kant op).

Shuntweerstand in accukabel

Figuur 2: shuntweerstand (bron: Wikipedia) 
      30-03-2014 10:12     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.

Wij gebruiken cookies om de site van Sellectzonnepanelen te blijven optimaliseren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.
Voor meer info: 055-8438587 / info@sellect.nl